• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Tuyến xe bus Quảng Ngãi số 11: Thành phố Quảng Ngãi - Sân bay Chu Lai

Tuyến xe bus Quảng Ngãi số 11: Thành phố Quảng Ngãi - Sân bay Chu Lai

Bạn nào muốn đi Sân bay Chu Lai từ Quảng Ngãi thì bắt tuyến xe bus số 11 nhé!

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 11: Thành phố Quảng Ngãi - Sân bay Chu Lai

Khoảng cách: 45 km

Thời gian hoạt động: 06:30 - 17:45

Thời gian chuyến: 70 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Lê Thánh-tôn - Trường-chinh - Phan-Đình-Phùng - Nguyễn-Nghiêm - Phạm-văn-Đồng - Lê-Trung-Đình - Quang-trung - Cầu Trà-khúc I - Quốc-lộ 1 - Ngã ba đường đến Biển-rạng - Phi-trường Chu-lai.

Lộ trình chiều về

Phi-trường Chu-lai - Ngã ba đường đến Biển-rạng - Quốc-lộ 1 - Cầu Trà-khúc I - Quang-trung - Lê-Trung-Đình - Phạm-văn-Đồng - Nguyễn-Nghiêm - Phan-Đình-Phùng - Trường-chinh - Lê Thánh-tôn - Bến xe Quảng-ngãi.

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 11: Thành phố Quảng Ngãi - Sân bay Chu Lai


học thiết kế website


Bình luận của bạn