Tuyến xe bus Sóc Trăng số 04: Bến xe Trà Men - Long Phú

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus sô 04: Bến xe Trà Men - Long Phú

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 04: Bến xe Trà Men - Long Phú

 

Thời gian hoạt động: Trà-men (05h00 - 16h50); Long-phú (06h00 - 17h50)

Số chuyến: 30 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 345 - 55 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Trà-men - Quốc-lộ 1A - Phú-lợi - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Lê-vĩnh-Hòa - Phạm-hùng - Tỉnh-lộ 933 - xã Tân-thạnh - xã Tân-hưng - Thị-trấn Long-phú.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Long-phú - Tỉnh-lộ 933 - xã Tân-hưng - xã Tân-thạnh - Phạm-hùng - Lê-vĩnh-Hòa - Tôn-đức-Thắng - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyện-huệ - Trần-hưng-Đạo - Phú-lợi - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 04: Bến xe Trà Men - Long Phú


học thiết kế website


Bình luận của bạn