• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Sóc Trăng
  • Tuyên xe bus Sóc Trăng số 06: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Tuyên xe bus Sóc Trăng số 06: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 06: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 06: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Thời gian hoạt động: Trà-men (05h00 - 17h00); Mỹ-tú (06h10 - 17h50)

Số chuyến: 30 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 40 - 60 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Trà-men - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Phú-lợi - Quốc-lộ 1A - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - xã An-ninh - Tỉnh-lộ 939 - xã Mỹ-hương - Thị-trấn Huỳnh-hữu-Nghĩa.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Huỳnh-hữu-Nghĩa - Tỉnh-lộ 939 - xã Mỹ-hương - Tỉnh-lộ 938 - xã An-ninh - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Quốc-lộ 1A - Phú-lợi - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 06: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa


học thiết kế website


Bình luận của bạn