• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tây Ninh
  • Tuyến xe bus Tây Ninh số 08: Bến xe Tây Ninh - Kà-Tum

Tuyến xe bus Tây Ninh số 08: Bến xe Tây Ninh - Kà-Tum

Tuyến xe buýt số 8 của Tây Ninh đi qua 2 địa điểm chính: Bến xe Tây Ninh - Kà-Tum

Tuyến xe buýt Tây Ninh số 08: Bến xe Tây Ninh - Kà-Tum

Khoảng cách: 60 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 17h45

Giá vé: 8000 (dưới 1/3 tuyến); 11000 (dưới 2/3 tuyến); 14000 (trên 2/3 tuyến); 17000 (toàn tuyến)

Số chuyến: 76 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 140 phút

Giãn cách chuyến: 20 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Tây-ninh - Trưng-nữ-Vương - Ba mươi tháng Tư - Mít-một - Lạc-long-Quân - Phạm-văn-Đồng - Phạm-hùng - Nguyễn-du - Huỳnh-văn-Mừng - Hùng-vương - Châu-văn-Liêm - Lý-thường-Kiệt - Cách-mạng Tháng Tám - Ba mươi tháng Tư - Tỉnh-lộ 785 - Bến Kà-tum.

Lộ trình chiều về

Bến Kà-tum - Tỉnh-lộ 785 - Ba mươi tháng Tư - Cách-mạng Tháng Tám - Lý-thường-Kiệt - Châu-văn-Liêm - Hùng-vương - Huỳnh-văn-Mừng - Nguyễn-du - Phạm-hùng - Phạm-văn-Đồng - Lạc-long-Quân - Mít-một - Ba mươi tháng Tư - Trưng-nữ-Vương - Bến xe khách Tây-ninh

Tuyến xe buýt Tây Ninh số 08: Bến xe Tây Ninh - Kà-Tum


học thiết kế website


Bình luận của bạn