• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Hồ Chí Minh
  • Tuyến xe bus TP.HCM số 33: Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia

Tuyến xe bus TP.HCM số 33: Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia

Sau đây là hành trình chi tiết tuyến xe bus Sài gòn số 33: Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia

Tuyến xe buýt TP.HCM số 33: Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia

Đơn vị vận chuyển: Hợp tác xã vận tải 19/5

Số Điện thoại: (08) 37.130.711

Khoảng cách: 25.90 km

Loại xe: 40 - 80 chỗ

Thời gian hoạt động: 04:30 - 21:00

Giá vé:

- Vé lượt: 6,000 VNĐ

- Vé lượt HSSV: 2,000 VNĐ

- Vé tập: 135,000 VNĐ

Số chuyến: 440 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 55 phút

Giãn cách chuyến: 3 - 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe An Sương - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 1 - Bến Xe Buýt ÐH Quốc Gia

Lộ trình chiều về

Bến Xe Buýt ÐH Quốc Gia - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 1A - Bến xe An Sương

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt TP.HCM số 33: Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia

Tuyến xe buýt TP.HCM số 33: Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia


học thiết kế website


Bình luận của bạn