• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Tuyến xe buýt An Giang số 05: Bắc Châu Giang - Bắc Tân An

Tuyến xe buýt An Giang số 05: Bắc Châu Giang - Bắc Tân An

Sau đây là chi tiết tuyến xe bus số 5 của An Giang: Bắc Châu Giang - Bắc Tân An

Tuyến xe buýt An Giang số 05: Bắc Châu Giang - Bắc Tân An

Khoảng cách: 20 km

Thời gian hoạt động: 05h15 - 17h40

Số chuyến: 102 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến bắc Châu-giang - Thị-xã Tân-châu - Bến bắc Tân-an.

Lộ trình chiều về

Bến bắc Tân-an - Thị-xã Tân-châu - Bến bắc Châu-giang

Tuyến xe buýt An Giang số 05: Bắc Châu Giang - Bắc Tân An


học thiết kế website


Bình luận của bạn