• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Tuyến xe buýt An Giang số 12: Chợ Vịnh Tre - Siêu thị Miễn Thuế

Tuyến xe buýt An Giang số 12: Chợ Vịnh Tre - Siêu thị Miễn Thuế

Bạn nào muốn đi Siêu thị Miễn Thuế thì có thể bắt tuyến xe bus số 12 của An Giang tại chợ Vịnh Tre nhé!

Tuyến xe buýt An Giang số 12: Chợ Vịnh Tre - Siêu thị Miễn Thuế

Khoảng cách: 36 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 17h30

Số chuyến: 30 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 65 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Chợ Vịnh-tre - Quốc-lộ 91 - Châu-phú - Châu-đốc - Xuân-tô.

Lộ trình chiều về

Xuân-tô - Châu-đốc - Châu-phú - Chợ Vịnh-tre

Tuyến xe buýt An Giang số 12: Chợ Vịnh Tre - Siêu thị Miễn Thuế


học thiết kế website


Bình luận của bạn