Tuyên xe buýt Bình Định số 01: TP Quy Nhơn - Suối Mơ

Sau đây là chi tiết tuyến xe bus số 01: TP Quy Nhơn - Suối Mơ

Tuyến xe buýt Bình Định số 01: TP Quy Nhơn - Suối Mơ

Khoảng cách: 29,2 km

Thời gian hoạt động: Quy-nhơn (05h40 - 17h25); Suối-mơ (05h40 - 17h50)

Giá vé:

+ Giá vé suốt tuyến các tuyến T1: 8.000 đồng/người/lượt.

+ Giá vé tháng tuyến T1: 215.000 đồng/tháng.

Số chuyến: 48 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 50 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 20 - 80 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Đại-học Quang-trung (cũ) - Trần-hưng-Đạo - Tháp-đôi - Cầu-đôi - Hùng-vương - Cao-đẳng Bình-định - Nhà thương Tâm-thần - Ngã ba Phú-tài - Quốc-lộ 1A - Ngã ba Hầm-dầu - Dốc Ông-phật - Trường Lâm-nghiệp - Bến Suối-mơ.

Lộ trình chiều về

Bến Suối-mơ - Trường Lâm-nghiệp - Dốc Ông-phật - Ngã ba Hầm-dầu - Quốc-lộ 1A - Ngã ba Phú-tài - Nhà thương Tâm-thần - Cao-đẳng Bình-định - Hùng-vương - Cầu-đôi - Tháp-đôi - Trần-hưng-Đạo - Đại-học Quang-trung (cũ).

Tuyến xe buýt Bình Định số 01: TP Quy Nhơn - Suối Mơ

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn