Tuyến xe buýt Bình Định số 16: Cảng Thị Nại - Xã Nhơn Hải

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 16: Cảng Thị Nại - Xã Nhơn Hải

Tuyến xe buýt Bình Định số 16: Cảng Thị Nại - Xã Nhơn Hải

Khoảng cách: 21,7 km

Thời gian hoạt động: 07:00 - 17:45 (Thị-nại), 05:30 - 16:40 (Nhơn-hải)

Số chuyến: 12 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 45 phút/chuyến.

Giãn cách chuyến: 100 - 150 phút.

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Cảng Thị-nại - Trần-Hưng-Đạo - Trần-Cao-Vân - Nguyễn-Huệ - Nguyễn-tất-Thành - Ngã năm Đống-đa - Cầu Thị-nại - Đường trục khu kinh-tế Nhơn-hội - Ủy-ban xã Nhơn-hải.

Lộ trình chiều về

 Ủy-ban xã Nhơn-hải - Đường trục khu kinh-tế Nhơn-hội - Cầu Thị-nại - Ngã năm Đống-đa - Nguyễn-tất-Thành - Nguyễn-Huệ - Trần-Cao-Vân - Trần-Hưng-Đạo - Cảng Thị-nại.

Tuyến xe buýt Bình Định số 16: Cảng Thị Nại - Xã Nhơn Hải


học thiết kế website


Bình luận của bạn