Tuyến xe buyt Bình Thuận số 09: Ga Phan Thiết - Mũi Né - Suối Nước

Tuyến xe bus số 09 của Bình Thuận đi qua 3 địa điểm chính: Ga Phan Thiết - Mũi Né - Suối Nước

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 09: Ga Phan Thiết - Mũi Né - Suối Nước

Thời gian hoạt động: 05h30 - 18h00

Số chuyến: 64 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 25 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ga Phan-thiết - Nhà thương Đa-khoa Tỉnh - Trường-chinh - Nguyễn-hội - Từ-văn-Tư - Tôn-đức-Thắng - Thủ-khoa Huân - Nguyễn-thông - Nguyễn-đình-Chiểu - Hàm-tiến - Mũi-né - Gành - Hòn Rơm - Long-sơn - Suối Nước.

Lộ trình chiều về

Suối Nước - Long-sơn - Hòn Rơm - Gành - Mũi-né - Hàm-tiến - Nguyễn-đình-Chiểu - Nguyễn-thông - Thủ-khoa Huân - Tôn-đức-Thắng - Từ-văn-Tư - Nguyễn-hội - Trường-chinh - Nhà thương Đa-khoa Tỉnh - Ga Phan-thiết.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 09: Ga Phan Thiết - Mũi Né - Suối Nước


học thiết kế website


Bình luận của bạn