• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đà Lạt
  • Tuyến xe buýt Đà Lạt số 04: Bến xe Đà Lạt - Bến xe Hà Giang

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 04: Bến xe Đà Lạt - Bến xe Hà Giang

Tuyến xe bus số 04 nối liền 2 bên xe: Bến xe Đà Lạt - Bến xe Hà Giang

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 04: Bến xe Đà Lạt - Bến xe Hà Giang

Đơn vị vận chuyển:

+ Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt

+ Điện Thoại: 063.3585858

Khoảng cách: 120 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 18h00

Số chuyến: 56 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 205 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào - Phù-đổng Thiên-vương - Đinh-tiên-Hoàng - Nguyễn-thái-Học - Lê-đại-Hành - Khu Hoà-bình - Ba tháng Hai - Trần-phú - Ba tháng Tư - Quốc-lộ 20 - Thống-nhứt - Ngã ba Phú-hội - Quốc-lộ 20 - Lê-hồng-Phong - Nguyễn-công-Trứ - 28 tháng Ba - Trần-phú - Bến xe Hà-giang.

Lộ trình chiều về

Bến xe Hà-giang - Trần-phú - 28 tháng Ba - Nguyễn-công-Trứ - Lê-hồng-Phong - Quốc-lộ 20 - Ngã ba Phú-hội - Thống-nhứt - Quốc-lộ 20 - Ba tháng Tư - Trần-phú - Ba tháng Hai - Khu Hoà-bình - Lê-đại-Hành - Nguyễn-thái-Học - Đinh-tiên-Hoàng - Phù-đổng Thiên-vương - Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào.

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 04: Bến xe Đà Lạt - Bến xe Hà Giang

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn