• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đà Lạt
  • Tuyến xe buýt Đà Lạt số 10: Bến xe Đà Lat - Phi-Liêng

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 10: Bến xe Đà Lat - Phi-Liêng

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 10: Bến xe Đà Lat - Phi-Liêng

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 10: Bến xe Đà Lat - Phi-Liêng

Khoảng cách: 83 km

Thời gian hoạt động: 05h10 - 17h20

Số chuyến: 48 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 170 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30-35 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào - Phù-đổng Thiên-vương - Đinh-tiên-Hoàng - Nguyễn-thái-Học - Lê-đại-Hành - Khu Hoà-bình - Ba tháng Hai - Hoàng-văn-Thụ - Tỉnh-lộ 725 - Tà-nung - Nam-ban - Quốc-lộ 27 - Đinh-văn - Thôn Trung-tâm.

Lộ trình chiều về

Thôn Trung-tâm - Đinh-văn - Quốc-lộ 27 - Tà-nung - Tỉnh-lộ 725 - Hoàng-văn-Thụ - Ba tháng Hai - Khu Hoà-bình - Lê-đại-Hành - Nguyễn-thái-Học - Đinh-tiên-Hoàng - Phù-đổng Thiên-vương - Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào.

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 10: Bến xe Đà Lat - Phi-Liêng


học thiết kế website


Bình luận của bạn