• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đà Nẵng
  • Tuyến xe buýt Đà Nẵng số 07: Xuân Diệu - Metro - Pham Hùng

Tuyến xe buýt Đà Nẵng số 07: Xuân Diệu - Metro - Pham Hùng

Sau đây là thông tin lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe buýt số 07 của Đà Nẵng: Xuân Diệu - Metro - Pham Hùng

Tuyến xe buýt Đà Nẵng 07: Xuân Diệu - Metro - Phạm Hùng

 

Khoảng cách: 13.9 km

Loại xe: 40 Chỗ

Thời gian hoạt động: 05:00 – 21:00

Thời gian chuyến: 30 phút

Giãn cách chuyến: 10 – 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bãi đậu xe đường Xuân-diệu - Ba tháng Hai - Đống-đa - Lê-lợi - Lý-tự-Trọng - Trần-phú - Quang-trung - Lê-lợi - Phan-chu-Trinh - Hoàng-diệu - Trưng-nữ-Vương - Núi-thành - Tiểu-la - Lê-thanh-Nghị - Cách-mạng Tháng Tám - Ông-ích-Đường - Cầu Cẩm-lệ - Phạm-hùng - Bãi đậu xe đường Phạm-hùng.

Lộ trình chiều về

Bãi đậu xe đường Phạm-hùng - Phạm-hùng - Cách-mạng Tháng Tám - Lê-thanh-Nghị - Tiểu-la - Núi-thành - Trưng-nữ-Vương - Hoàng-diệu - Trần-quốc-Toản - Nguyễn-chí-Thanh - Quang-trung - Bạch-đằng - Lý-tự-Trọng - Nguyễn-chí-Thanh - Lý-thường-Kiệt - Phan-bội-Châu - Trần-quý-Cáp - Đống-đa - Ba tháng Hai - Bãi đậu xe đường Xuân-diệu.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đà Nẵng 07: Xuân Diệu - Metro - Phạm Hùng

Tuyến xe buýt Đà Nẵng 07: Xuân Diệu - Metro - Phạm Hùng


học thiết kế website


Bình luận của bạn