• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đồng Tháp
  • Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 667: Cửa khẩu Thường Phước - Cửa khẩu Dinh Bà

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 667: Cửa khẩu Thường Phước - Cửa khẩu Dinh Bà

Sau đây là chi tiết tuyến xe bus số 667: Cửa khẩu Thường Phước - Cửa khẩu Dinh Bà

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 667: Cửa khẩu Thường Phước - Cửa khẩu Dinh Bà

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Khoảng cách: 56,1 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h00

Số chuyến: 44 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 100 phút

Giãn cách chuyến: 35 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Cửa khẩu Thường-phước - Tỉnh-lộ 841 - Quốc-lộ 30 - Cửa khẩu Dinh-bà.

Lộ trình chiều về

Cửa khẩu Dinh-bà - Quốc-lộ 30 - Tỉnh-lộ 841 - Cửa khẩu Thường-phước

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 667: Cửa khẩu Thường Phước - Cửa khẩu Dinh Bà

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 667: Cửa khẩu Thường Phước - Cửa khẩu Dinh Bà


học thiết kế website


Bình luận của bạn