• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Gia Lai
  • Tuyến xe buýt Gia Lai số 01: Bến xe Đức Long - Thương xá Pleiku - Bến xe Đức Long

Tuyến xe buýt Gia Lai số 01: Bến xe Đức Long - Thương xá Pleiku - Bến xe Đức Long

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 01: Bến xe Đức Long - Thương xá Pleiku - Bến xe Đức Long

Tuyến xe buýt Gia Lai số 01: Bến xe Đức Long - Thương xá Pleiku - Bến xe Đức Long

Khoảng cách: 6,7 km

Thời gian hoạt động: 05:00 - 18:50

Thời gian chuyến: 25 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình (tuyến vòng)

Bến xe Đức-long - Lý-Nam-Đế - Lê-duẩn - Tôn-thất-Tùng - Cách-mạng tháng Tám - Lê-Lợi - Nguyễn-văn-Trỗi - Quang-Trung - Trần-phú - Bến xe Đức-long.\

Tuyến xe buýt Gia Lai số 01: Bến xe Đức Long - Thương xá Pleiku - Bến xe Đức Long

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn