• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Gia Lai
  • Tuyến xe buýt Gia Lai số 08: Thành phố Pleiku - Phú Nhơn

Tuyến xe buýt Gia Lai số 08: Thành phố Pleiku - Phú Nhơn

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 08: Thành phố Pleiku - Phú Nhơn

Tuyến xe buýt Gia Lai số 08: Thành phố Pleiku - Phú Nhơn

Khoảng cách: 62 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h20

Thời gian chuyến: 130 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá Pleiku - Trần-phú - Nguyễn-văn-Trỗi - Quang-Trung - Lê-Lợi - Cách-mạng tháng Tám - Tôn-thất Tùng - Lê-duẩn - Lý-Nam-Đế - Bến xe Đức-long Gia-lai - Lý-Nam-Đế - Lê-duẩn - Trường-chinh - Quốc-lộ 14 - Chư-sê - Cây xăng Phú-nhơn.

Lộ trình chiều về

Cây xăng Phú-nhơn - Chư-sê - Quốc-lộ 14 - Trường-chinh - Lê-duẩn - Lý-Nam-Đế - Bến xe Đức-long Gia-lai - Lý-Nam-Đế - Lê-duẩn - Tôn-thất-Tùng - Cách-mạng tháng Tám - Lê-Lợi - Quang-Trung - Nguyễn-văn-Trỗi - Trần-phú - Thương-xá Pleiku.

Tuyến xe buýt Gia Lai số 08: Thành phố Pleiku - Phú Nhơn


học thiết kế website


Bình luận của bạn