• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Gia Lai
  • Tuyên xe buýt Gia Lai số 09: Thành phố Pleiku - Thị trấn Chư-PRông

Tuyên xe buýt Gia Lai số 09: Thành phố Pleiku - Thị trấn Chư-PRông

Tuyến xe buýt số 09 của Gia Lai đi qua 2 điểm chính: Thành phố Pleiku - Thị trấn Chư-PRông

Tuyến xe buýt Gia Lai số 09: Thành phố Pleiku - Thị trấn Chư-PRông

Khoảng cách: 46 km

Thời gian hoạt động: 05:20 - 18:20

Thời gian chuyến: 95 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá Pleiku - Trần-phú - Nguyễn-văn-Trỗi - Quang-Trung - Lê-Lợi - Cách-mạng tháng Tám - Tôn-thất-Tùng - Lê-duẩn - Lý-Nam-Đế - Bến xe Đức-long Gia-lai - Lý-Nam-Đế - Lê-duẩn - Trường-chinh - Quốc-lộ 14 - Quốc-lộ 19 - Tỉnh-lộ 663 - Thị-trấn Chư-prông.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Chư-prông - Tỉnh-lộ 663 - Quốc-lộ 19 - Quốc-lộ 14 - Trường-chinh - Lê-duẩn - Lý-Nam-Đế - Bến xe Đức-long Gia-lai - Lý-Nam-Đế - Lê-duẩn - Tôn-thất-Tùng - Cách-mạng tháng Tám - Lê-Lợi - Quang-Trung - Nguyễn-văn-Trỗi - Trần-phú - Thương-xá Pleiku.

Tuyến xe buýt Gia Lai số 09: Thành phố Pleiku - Thị trấn Chư-PRông


học thiết kế website


Bình luận của bạn