• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Nam
  • Tuyến xe buýt Quảng Nam số 05: Bến xe Quảng Nam - Núi Thành

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 05: Bến xe Quảng Nam - Núi Thành

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 05: Bến xe Quảng Nam - Núi Thành

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 05: Bến xe Quảng Nam - Núi Thành

Khoảng cách: 63 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h00

Số chuyến: 32 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 110 phút

Giãn cách chuyến: 45 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-nam - Phan-bội-Châu - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Nguyễn-du - Trưng-nữ-Vương - Hùng-vương - Trần-cao-Vân - Phan-châu-Trinh - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 618 - Cảng Kỳ-hà - Biển Rạng - Lê-lợi - Quốc-lộ 1A - Bưu-điện văn-hoá Nam Chu-lai.

Lộ trình chiều về

 Bưu-điện văn-hoá Nam Chu-lai - Quốc-lộ 1A - Lê-lợi - Biển Rạng - Cảng Kỳ-hà - Tỉnh-lộ 618 - Quốc-lộ 1A - Phan-châu-Trinh - Trần-cao-Vân - Hùng-vương - Trưng-nữ-Vương - Nguyễn-du - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Phan-bội-Châu - Bến xe Quảng-nam

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 05: Bến xe Quảng Nam - Núi Thành


học thiết kế website


Bình luận của bạn