• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Nam
  • Tuyến xe buýt Quảng Nam số 07: Biển Tam Thanh - Bến xe Quảng Nam - Hiệp Đức

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 07: Biển Tam Thanh - Bến xe Quảng Nam - Hiệp Đức

Sau đây là chi tiết tuyến xe bus số 07: Biển Tam Thanh - Bến xe Quảng Nam - Hiệp Đức

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 07: Biển Tam Thanh - Bến xe Quảng Nam - Hiệp Đức

Khoảng cách: 73 km

Thời gian hoạt động: 05:05 - 16:30

Thời gian chuyến: 145 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 60 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ủy-ban xã Sông-trà - Hiệp-đức - Việt-an - Bình-lãnh - Bình-trị - Thị-trấn Hà-lam - Quốc-lộ 1A - Phan-Bội-Châu - Nguyễn-Du - Lê-Lợi - Hùng-vương - Huỳnh-thúc-Kháng - Nguyễn-Hoàng - Trần-Cao-Vân - Hùng-vương - Tôn-đức-Thắng - Duy-Tân - Biển Tam-thanh.

Lộ trình chiều về

Biển Tam-thanh - Duy-Tân - Tôn-đức-Thắng - Hùng-vương - Trần-Cao-Vân - Nguyễn-Hoàng - Huỳnh-thúc-Kháng - Hùng-vương - Lê-Lợi - Nguyễn-Du - Phan-Bội-Châu - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Hà-lam - Bình-trị - Bình-lãnh - Việt-an - Hiệp-đức - Ủy-ban xã Sông-trà.

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 07: Biển Tam Thanh - Bến xe Quảng Nam - Hiệp Đức


học thiết kế website


Bình luận của bạn