• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Nam
  • Tuyến xe buýt Quảng Nam số 10: Chợ Tam Kỳ - Bến Xe Hà Tân

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 10: Chợ Tam Kỳ - Bến Xe Hà Tân

Sau đây là chi tiết tuyến xe bus số 10: Chợ Tam Kỳ - Bến Xe Hà Tân

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 10: Chợ Tam Kỳ - Bến Xe Hà Tân

Đơn vị vận chuyển:

Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam - Điện thoại : (0510) 3555111.

Khoảng cách: 90 km

Thời gian hoạt động: Tam-kỳ (05:20 - 16:50); Hà-tân (04:45 - 15:45)

Giá vé: 32.000đ

Số chuyến: 22 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 160 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 - 120 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Chợ Tam-kỳ - Bạch-đằng - Huỳnh-thúc-Kháng - Hùng-vương - Lý-Thường-Kiệt - Lê-Lợi - Nguyễn-Du - Phan-Bội-Châu - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Hà-lam - Vĩnh-điện - Tỉnh-lộ 609 - Thị-trấn Ái-nghĩa - Bến xe Hà-tân.

Lộ trình chiều về

Bến xe Hà-tân - Tỉnh-lộ 609 - Thị-trấn Ái-nghĩa - Vĩnh-điện - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Hà-lam - Phan-Bội-Châu - Nguyễn-Du - Lê-Lợi - Lý-Thường-Kiệt - Hùng-vương - Huỳnh-thúc-Kháng - Bạch-đằng - Chợ Tam-kỳ.

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 10: Chợ Tam Kỳ - Bến Xe Hà Tân


học thiết kế website


Bình luận của bạn