• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 04: Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 04: Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 04: Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 04: Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

Khoảng cách: 80 km

Thời gian hoạt động: Quảng-ngãi (05h30 - 17h30); Ba-vì (05h00 - 17h00)

Giá vé: 32.000 đồng đi trên 4/5 tuyến đến suốt tuyến, 24.000 đồng đi trên 3/5 tuyến đến 4/5 tuyến, 18.000 đồng đi trên 2/5 tuyến đến 3/5 tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/5 tuyến đến 2/5 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/5 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 12 chuyến/ngày gồm 6 chuyến đi và 6 chuyến về.

Thời gian chuyến: 140 phút

Giãn cách chuyến: 120 - 210 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Lê-thánh-Tôn - Quang-trung - Cầu Bàu-giang - Quốc-lộ 1A - Ngã tư Thạch-trụ - Quốc-lộ 24 - Cây xăng Đá-bàn - Quốc-lộ 24 - Thị-tứ Ba-vì.

Lộ trình chiều về

Thị-tứ Ba-vì - Quốc-lộ 24 - Cây xăng Đá-bàn - Quốc-lộ 24 - Ngã tư Thạch-trụ - Quốc-lộ 1A - Cầu Bàu-giang - Quang-trung - Lê-thánh-Tôn - Bến xe Quảng-ngãi.

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 04: Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 04: Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

 

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn