• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 05: Thành phố Quảng Ngãi - Khu Đô Thị mới Vạn Tường

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 05: Thành phố Quảng Ngãi - Khu Đô Thị mới Vạn Tường

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 05: Thành phố Quảng Ngãi - Khu Đô Thị mới Vạn Tường

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 05: Thành phố Quảng Ngãi - Khu Đô Thị mới Vạn Tường

Khoảng cách: 41 km

Thời gian hoạt động: 006h00 - 17h15

Giá vé: 17.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 16 chuyến/ngày gồm 8 chuyến đi và 8 chuyến về.

Thời gian chuyến: 70 phút

Giãn cách chuyến: 60 - 120 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Bà-triệu - Quang-trung - Cầu Trà-khúc cũ - Ngã tư Sơn-tịnh - Khu công-nghiệp Tịnh-phong - Ngã ba Bình-long - Võ-văn-Kiệt - Khu tập-thể Trường dạy nghề Dung-quất - Nhà thương Dầu-khí Dung-quất - Ban quản-lý Khu kinh-tế Dung-quất - Cây xăng Vạn-lợi - Bến Vạn-tường

Lộ trình chiều về

Bến Vạn-tường - Cây xăng Vạn-lợi - Ban quản-lý Khu kinh-tế Dung-quất - Nhà thương Dầu-khí Dung-quất - Khu tập-thể Trường dạy nghề Dung-quất - Võ-văn-Kiệt - Ngã ba Bình-long - Khu công-nghiệp Tịnh-phong - Ngã tư Sơn-tịnh - Cầu Trà-khúc cũ - Quang-trung - Bà-triệu - Bến xe Quảng-ngãi.

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 05: Thành phố Quảng Ngãi - Khu Đô Thị mới Vạn Tường

 

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn