• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 07: Thành phố Quảng Ngãi - Làng cá Cổ Lũy

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 07: Thành phố Quảng Ngãi - Làng cá Cổ Lũy

Bạn nào muốn đi Làng Cá Cổ Lũy thì bắt tuyến xe bus số 07 từ thành phố Quảng Ngãi nhé!

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 07: Thành phố Quảng Ngãi - Làng cá Cổ Lũy

Khoảng cách: 12 km

Thời gian hoạt động: Quảng-ngãi (05h30 - 16h30); Cổ-luỹ (06h30 - 17h30)

Giá vé: 21.000 đồng đi trên ¾ tuyến đến suốt tuyến, 16.000 đồng đi trên ½ tuyến đến ¾ tuyến, 12.000 đồng đi trên ¼ tuyến đến ½ tuyến, 7.000 đồng đi đến ¼ tuyến.

Số chuyến: Khai thác 18 chuyến/ngày gồm 9 chuyến đi và 9 chuyến về

Thời gian chuyến: 45 phút

Giãn cách chuyến: 120 - 180 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Lê-thánh-Tôn - Đinh-tiên-Hoàng - Tỉnh-lộ 623C - Làng cá Cổ-luỹ.

Lộ trình chiều về

Làng cá Cổ-luỹ - Tỉnh-lộ 623C - Đinh-tiên-Hoàng - Lê-thánh-Tôn - Bến xe Quảng-ngãi.

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 07: Thành phố Quảng Ngãi - Làng cá Cổ Lũy

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 07: Thành phố Quảng Ngãi - Làng cá Cổ Lũy

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn