• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 08: Thành phô Quảng Ngãi - Thạch Nham

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 08: Thành phô Quảng Ngãi - Thạch Nham

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 08: Thành phô Quảng Ngãi - Thạch Nham

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 08: Thành phô Quảng Ngãi - Thạch Nham

Khoảng cách: 35km

Thời gian hoạt động:Quảng-ngãi (07h30 - 17h30); Thạch-nham (05h45 - 16h30)

Giá vé: 14.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 11.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 8 chuyến/ngày gồm 4 chuyến đi và 4 chuyến về

Thời gian chuyến: 60 phút

Giãn cách chuyến: 150 - 270 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Lê-thánh-Tôn - Lê-lợi - Nguyễn-trãi - Hoàng-hoa-Thám - Tỉnh-lộ 623B - Bến Thạch-nham.

Lộ trình chiều về

Bến Thạch-nham - Tỉnh-lộ 623B - Hoàng-hoa-Thám - Nguyễn-trãi - Lê-lợi - Lê-thánh-Tôn - Bến xe Quảng-ngãi.

TUYẾN 08: THÀNH-PHỐ QUẢNG-NGÃI - THẠCH-NHAM

TUYẾN 08: THÀNH-PHỐ QUẢNG-NGÃI - THẠCH-NHAM


học thiết kế website


Bình luận của bạn