• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bạc Liêu
  • Xe bus Bạc Liêu số 06: Thành phố Bạc Liêu - Thị Trấn Ngạn Dừa

Xe bus Bạc Liêu số 06: Thành phố Bạc Liêu - Thị Trấn Ngạn Dừa

Sau đây là chi tiết của tuyến xe bus số 06: Thành phố Bạc Liêu - Thị Trấn Ngạn Dừa

Tuyến xe buýt Bạc Liêu số 06: Thành phố Bạc Liêu - Thị Trấn Ngạn Dừa

Khoảng cách: 52 km

Thời gian chuyến: 105 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 38 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành-phố Bạc-liêu - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Quốc-lộ 1A - xã Long-thạnh - Tỉnh-lộ 978 - xã Minh-diệu - xã Vĩnh-hưng - xã Vĩnh-hưng A - Mỹ-hoa - Vĩnh-phước - xã Vĩnh-phú-Đông - xã Ninh-quới A - xã Ninh-hòa - Thị-trấn Ngạn-dừa.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Ngạn-dừa - Tỉnh-lộ 978 - xã Ninh-hòa - xã Ninh-quới A - xã Vĩnh-phú-Đông - Vĩnh-phước - Mỹ-hoa - xã Vĩnh-hưng A - xã Vĩnh-hưng - xã Minh-diệu - xã Long-thạnh - Quốc-lộ 1A - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Thành-phố Bạc-liêu.

Tuyến xe buýt Bạc Liêu số 06: Thành phố Bạc Liêu - Thị Trấn Ngạn Dừa

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn