• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Cà Mau
  • Xe bus Cà Mau số 04: Bến xe Cà Mau - U Minh - Khánh Hội

Xe bus Cà Mau số 04: Bến xe Cà Mau - U Minh - Khánh Hội

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 04: Bến xe Cà Mau - U Minh - Khánh Hội

Tuyến xe buýt Cà Mau số 04: Bến xe Cà Mau - U Minh - Khánh Hội

Khoảng cách: 60 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 05h20

Số chuyến: 78 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 105 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Cà-mau - Lý-thường-Kiệt - Phan-ngọc-Hiển - Nguyễn-trãi - Ngô-quyền - Tỉnh-lộ 961 - Thị-trấn U-minh - Đường U-minh Khánh-hội - Xã Khánh-hội.

Lộ trình chiều về

Xã Khánh-hội - Đường U-minh Khánh-hội - Thị-trấn U-minh - Tỉnh-lộ 961 - Ngô-quyền - Nguyễn-trãi - Phan-ngọc-Hiển - Lý-thường-Kiệt - Bến xe Cà-mau.

Tuyến xe buýt Cà Mau số 04: Bến xe Cà Mau - U Minh - Khánh Hội


học thiết kế website


Bình luận của bạn