• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Cà Mau
  • Xe bus Cà Mau số 05: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Phước Long

Xe bus Cà Mau số 05: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Phước Long

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 05: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Phước Long

Tuyến xe buýt Cà Mau số 05: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Phước Long

Khoảng cách: 48 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 05h20

Số chuyến: 54 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 80 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Cà-mau - Lý-thường-Kiệt - Phan-ngọc-Hiển - Trần-hưng-Đạo - Quản-lộ Phụng-hiệp - Thị-trấn Phước-long.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Phước-long - Quản-lộ Phụng-hiệp - Trần-hưng-Đạo - Phan-ngọc-Hiển - Lý-thường-Kiệt - Bến xe Cà-mau.

Tuyến xe buýt Cà Mau số 05: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Phước Long


học thiết kế website


Bình luận của bạn