Xe bus Đồng Tháp số 664: Chợ Cao Lãnh - Bến xe Trường Xuân

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 664: Chợ Cao Lãnh - Bến xe Trường Xuân

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 664: Chợ Cao Lãnh - Bến xe Trường Xuân

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h00

Số chuyến: 80 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 20 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Chợ Cao-lãnh - Tháp-mười - Lý-thường-Kiệt - Nguyễn-huệ - Quốc-lộ 30 - Tỉnh-lộ 847 - Tỉnh-lộ 846 - Tỉnh-lộ 845 - Đường Huyện - Bưu-điện Trường-xuân - Đường Huyện - Tỉnh-lộ 844 - Bến xe Trường-xuân.

Lộ trình chiều về

Bến xe Trường-xuân - Tỉnh-lộ 844 - Tỉnh-lộ 845 - Tỉnh-lộ 846 - Tỉnh-lộ 847 - Quốc-lộ 30 - Nguyễn-huệ - Lý-thường-Kiệt - Nguyễn-du - Đốc-binh Kiều - Chợ Cao-lãnh.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 664: Chợ Cao Lãnh - Bến xe Trường Xuân

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 664: Chợ Cao Lãnh - Bến xe Trường Xuân


học thiết kế website

Bài viết trước