Xe bus Đồng Tháp số 666: Thành phố Sa Đéc - Bắc Vàm Cổng

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 666: Thành phố Sa Đéc - Bắc Vàm Cổng

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 666: Thành phố Sa Đéc - Bắc Vàm Cổng

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Khoảng cách: 38 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 18h30

Số chuyến: 58 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 65 phút

Giãn cách chuyến: 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Sa-đéc - Quốc-lộ 80 - Bắc Vàm-cống.

Lộ trình chiều về

Bắc Vàm-cống - Quốc-lộ 80 - Bến xe Sa-đéc

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 666: Thành phố Sa Đéc - Bắc Vàm Cổng

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 666: Thành phố Sa Đéc - Bắc Vàm Cổng


học thiết kế website


Bình luận của bạn