• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • KONTUM
  • Xe bus Kontum số 04: Thành phố Kontum - Thị Trấn Sa Thầy

Xe bus Kontum số 04: Thành phố Kontum - Thị Trấn Sa Thầy

Tuyên xe bus số 4 của Kontum đi qua 2 địa điểm chinh: Thành phố Kontum - Thị Trấn Sa Thầy

Tuyến xe buýt Kontum số 04: Thành phố Kontum - Thị Trấn Sa Thầy

Khoảng cách: 28 km

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 60 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành-phố Kontum - Tỉnh-lộ 675 - xã Sa-bình - Thị-trấn Sa-thầy

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Sa-thầy - Tỉnh-lộ 675 - xã Sa-bình - Thành-phố Kontum.

Tuyến xe buýt Kontum số 04: Thành phố Kontum - Thị Trấn Sa Thầy


học thiết kế website


Bình luận của bạn