• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Xe buýt An Giang số 06: Thị Trấn Nhà Bàng - Bến xe Tri Tôn

Xe buýt An Giang số 06: Thị Trấn Nhà Bàng - Bến xe Tri Tôn

Chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus An Giang số 06: Thị Trấn Nhà Bàng - Bến xe Tri Tôn

Tuyến xe buýt An Giang số 06: Thị Trấn Nhà Bàng - Bến xe Tri Tôn

Khoảng cách: 24 km

Thời gian hoạt động: 05h15 - 17h40

Giá vé: 10.000 đồng

Số chuyến: 102 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thị-trấn Nhà-bàng - Núi Cấm - Bến xe Tri-tôn.

Lộ trình chiều về

Bến xe Tri-tôn - Núi Cấm - Thị-trấn Nhà-bàng.

Tuyến xe buýt An Giang số 06: Thị Trấn Nhà Bàng - Bến xe Tri Tôn

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn