• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Xe buýt An Giang số 07: Bắc Năng Gù - Bến xe Tân Châu

Xe buýt An Giang số 07: Bắc Năng Gù - Bến xe Tân Châu

Bạn nào muốn đi đến bến xe Tân Châu từ Bắc Năng Gù thì bắt tuyến bus sô 7 của An Giang nhé!

Tuyến xe buýt An Giang số 07: Bắc Năng Gù - Bến xe Tân Châu

Khoảng cách: 51 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 17h00

Giá vé: 16.000 đồng

Số chuyến: 98 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 115 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bắc Năng-gù - Thị-trấn Phú-mỹ - Chợ Vàm - Bến xe Tân-châu.

Lộ trình chiều về

Bến xe Tân-châu - Chợ Vàm - Thị-trấn Phú-mỹ - Bắc Năng-gù.

Tuyến xe buýt An Giang số 07: Bắc Năng Gù - Bến xe Tân Châu


học thiết kế website


Bình luận của bạn