• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Xe buýt An Giang số 09: Bắc An Hòa - Thị Trấn Chợ Mới

Xe buýt An Giang số 09: Bắc An Hòa - Thị Trấn Chợ Mới

Sau đây là chi tiết tuyến xe bus số 09: Bắc An Hòa - Thị Trấn Chợ Mới

Tuyến xe buýt An Giang số 09: Bắc An Hòa - Thị Trấn Chợ Mới

Khoảng cách: 32 km

Thời gian hoạt động: 05h15 - 17h30

Giá vé: 12.000 đồng

Số chuyến: 100 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 75 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bắc An-hòa - Ngã ba Cựu-hội - Thị-trấn Mỹ-luông - Thị-trấn Chợ-mới.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Chợ-mới - Thị-trấn Mỹ-luông - Ngã ba Cựu-hội - Bắc An-hòa.

Tuyến xe buýt An Giang số 09: Bắc An Hòa - Thị Trấn Chợ Mới

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn