• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Cà Mau
  • Xe buýt Cà Mau số 01: Xã Tắc Vân - Bến xe Năm Căn

Xe buýt Cà Mau số 01: Xã Tắc Vân - Bến xe Năm Căn

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 01: Xã Tắc Vân - Bến xe Năm Căn

Tuyến xe buýt Cà Mau số 01: Xã Tắc Vân - Bến xe Năm Căn

Khoảng cách: 60 km

Thời gian hoạt động: Tắc-vân (04h15 - 05h45); Năm-căn (04h35 - 05h45)

Số chuyến: 107 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 110 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Xã Tắc-vân - Quốc-lộ 1A - Bến xe Cà-mau - Lý-thường-Kiệt - Hùng-vương - Nguyễn-tất-Thành - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Cái-nước - Cầu Đầm-cùng - Bến xe Năm-căn.

Lộ trình chiều về

Bến xe Năm-căn - Cầu Đầm-cùng - Thị-trấn Cái-nước - Quốc-lộ 1A - Nguyễn-tất-Thành - Hùng-vương - Lý-thường-Kiệt - Bến xe Cà-mau - Quốc-lộ 1A - Xã Tắc-vân.

Tuyến xe buýt Cà Mau số 01: Xã Tắc Vân - Bến xe Năm Căn


học thiết kế website


Bình luận của bạn