• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Cà Mau
  • Xe buýt Cà Mau số 02: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Thới Bình

Xe buýt Cà Mau số 02: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Thới Bình

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus Cà Mau số 02: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Thới Bình

Tuyến xe buýt Cà Mau số 02: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Thới Bình

Khoảng cách: 70 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 17h20

Số chuyến: 74 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 125 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 25 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Cà-mau - Lý-thường-Kiệt - Phan-ngọc-Hiển - Nguyễn-trãi - Quốc-lộ 63 - Tỉnh-lộ 983 - Thị-trấn Thới-bình

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Thới-bình - Tỉnh-lộ 983 - Quốc-lộ 63 - Nguyễn-trãi - Phan-ngọc-Hiển - Lý-thường-Kiệt - Bến xe Cà-mau.

Tuyến xe buýt Cà Mau số 02: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Thới Bình


học thiết kế website


Bình luận của bạn