Xe buýt Cần Thơ tuyến: Bến xe Lộ Tẻ - Kinh B

Sau đây là thông tin các điểm dừng của tuyến: Bến xe Lộ Tẻ - Kinh B

Tuyến xe buýt Cần Thơ: Bến xe Lộ Tẻ - Kinh B

Khoảng cách: 28 km

Thời gian hoạt động: 05h10 - 17h00

Thời gian chuyến: 55 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Lộ-tẻ - Quốc-lộ 91 - Quốc-lộ 80 - Bến Kinh B

Lộ trình chiều về

Bến Kinh B - Quốc-lộ 80 - Quốc-lộ 91 - Bến xe Lộ-tẻ.

Tuyến xe buýt Cần Thơ: Bến xe Lộ Tẻ - Kinh B


học thiết kế website


Bình luận của bạn