Xe buýt Đắk-Nông tuyến: Thị xã Gia Nghĩa - Kiến Đức

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus Đắk-Nông : Thị xã Gia Nghĩa - Kiến Đức

Tuyến xe buýt Đắk -Nông: Thị xã Gia Nghĩa - Kiến Đức

Khoảng cách: 25 km

Thời gian chuyến: 50 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thị-xã Gia-nghĩa - Quốc-lộ 14 - xã Nhân-cơ - KCN Alumin - xã Đắk-wer - xã Kiến-thành - Thị-trấn Kiến-đức.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Kiến-đức - Quốc-lộ 14 - xã Kiến-thành - xã Đắk-wer - KCN Alumin - xã Nhân-cơ - Thị-xã Gia-nghĩa


học thiết kế website


Bình luận của bạn