• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đồng Tháp
  • Xe buýt Đồng Tháp số 662: Thành phố Cao Lãnh - Thị xã Hồng Ngự

Xe buýt Đồng Tháp số 662: Thành phố Cao Lãnh - Thị xã Hồng Ngự

Tuyến xe bus số 662 của Đồng Tháp đi qua 2 địa điểm chính: Thành phố Cao Lãnh - Thị xã Hồng Ngự

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 662: Thành phố Cao Lãnh - Thị xã Hồng Ngự

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Thời gian hoạt động: 04h20 - 18h20

Số chuyến: 114 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 15 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành-phố Cao-lãnh - Quốc-lộ 30 - Thị-xã Hồng-ngự.

Lộ trình chiều về

Thị-xã Hồng-ngự - Quốc-lộ 30 - Thành-phố Cao-lãnh.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 662: Thành phố Cao Lãnh - Thị xã Hồng Ngự

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 662: Thành phố Cao Lãnh - Thị xã Hồng Ngự


học thiết kế website


Bình luận của bạn