Xe buýt Đồng Tháp số 668: Bến xe Cao Lãnh - Thị trấn Sa Rài

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 668: Bến xe Cao Lãnh - Thị trấn Sa Rài

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 668: Bến xe Cao Lãnh - Thị trấn Sa Rài

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Khoảng cách: 70 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h00

Số chuyến: 54 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 120 phút

Giãn cách chuyến: 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Cao-lãnh - Nguyễn-văn-Trỗi - Lý-tự-Trọng - Hùng-vương - Ngô-thời-Nhậm - Nguyễn-huệ - 30 tháng Tư - Quốc-lộ 30 - Ngã ba Thanh-bình - Trung-học Tràm-chim - Phú-đức - An-phước - Giồng-găng - Thị-trấn Sa-rài.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Sa-rài - Giồng-găng - An-phước - Phú-đức - Trung-học Tràm-chim - Ngã ba Thanh-bình - Quốc-lộ 30 - 30 tháng 4 - Nguyễn-huệ - Ngô-thời-Nhậm - Hùng-vương - Lý-tự-Trọng - Nguyễn-văn-Trỗi - Bến xe Cao-lãnh.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 668: Bến xe Cao Lãnh - Thị trấn Sa Rài

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 668: Bến xe Cao Lãnh - Thị trấn Sa Rài


học thiết kế website


Bình luận của bạn