• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Hậu Giang
  • Xe buýt Hậu Giang số 02: Bắc Cái Tư - Thị trấn Long Mỹ

Xe buýt Hậu Giang số 02: Bắc Cái Tư - Thị trấn Long Mỹ

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 02: Bắc Cái Tư - Thị trấn Long Mỹ

Tuyến xe buýt Hậu Giang số 02: Bắc Cái Tư - Thị trấn Long Mỹ

Khoảng cách: 31,1 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h10

Thời gian chuyến: 55 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bắc Cái-tư - Quốc-lộ 61B - Trần-hưng-Đạo - Ba tháng Hai - Đường tránh - Quốc-lộ 61B - Thị-trấn Long-mỹ.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Long-mỹ - Quốc-lộ 61B - Đường tránh - Ba tháng Hai - Trần-hưng-Đạo - Quốc-lộ 61B - Bắc Cái-tư


học thiết kế website


Bình luận của bạn