• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Long An
  • Xe buýt Long An số 63-01: Nhà thương đa khoa Long An - Phú Mỹ

Xe buýt Long An số 63-01: Nhà thương đa khoa Long An - Phú Mỹ

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 63-01: Nhà thương đa khoa Long An - Phú Mỹ

Tuyến xe buýt Long An số 63-01: Nhà thương đa khoa Long An - Phú Mỹ

Khoảng cách: 16 km

Thời gian hoạt động: 06h00 - 16h00

Số chuyến: 58 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 40 phút

Giãn cách chuyến: 20 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Nhà thương Đa-khoa Long-an - Nguyễn-thông - Huỳnh-đảnh - Nguyễn-thái-bình - Thủ-khoa-Huân - Nguyễn-huệ - Trương-định - Mai-thị-Tốt - Hùng-vương - Quốc-lộ 62 - Bến Phú-mỹ.

Lộ trình chiều về

Bến Phú-mỹ - Quốc-lộ 62 - Hùng-vương - Mai-thị-Tốt - Trương-định - Nguyễn-huệ - Thủ-khoa Huân - Nguyễn-thái-Bình - Huỳnh-đảnh - Nguyễn-thông - Nhà thương Đa-khoa Long-an.

Tuyến xe buýt Long An số 63-01: Nhà thương đa khoa Long An - Phú Mỹ


học thiết kế website


Bình luận của bạn