• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Trị
  • Xe buýt Quảng Trị số 02: KCN Nam Đông Hà - Bưu điện Hải Lăng

Xe buýt Quảng Trị số 02: KCN Nam Đông Hà - Bưu điện Hải Lăng

Bạn nào muốn đi đến Bưu Điện Hải Lăng từ khu công nghiệp Nam Đông Hà thì bắt tuyến xe bus số 02 của Quảng Trị nhé!

Tuyến xe buýt Quảng Trị số 02: KCN Nam Đông Hà - Bưu điện Hải Lăng

Khoảng cách: 34 km

Thời gian hoạt động: 05:00 - 20:00 (mùa hè); 05:30 - 19:00 (mùa đông).

Giá vé: 

– Chặng 1 (từ 0 km đến 5km): 8.000 đồng/HK.

– Chặng 2 (từ 5km đến 12km): 12.000 đồng/HK.

– Chặng 3 (từ 12km đến 18km): 15.000 đồng/HK.

– Chặng 3 (từ 18km đến 20km): 18.000 đồng/HK.

– Chặng 4 (từ 20km đến suốt tuyến): 20.000 đồng/HK.

Số chuyến: 32 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 45 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 - 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

KCN Nam Đông-hà - Hùng-vương - Lý-thường-Kiệt - Lê-lợi - Quốc-lộ 9 - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Ái-tử - Thị-xã Quảng-trị - Thị-trấn Hải-lăng - Trung-học Hải-lăng - Bưu-điện Hải-lăng.

Lộ trình chiều về

Bưu-điện Hải-lăng - Quốc-lộ 1A - Trung-học Hải-lăng - Thị-trấn Hải-lăng - Thị-xã Quảng-trị - Thị-trấn Ái-tử - Hùng-vương - Quốc-lộ 9 - Lê-lợi - Lý-thường-Kiệt - Hùng-vương - KCN Nam Đông-hà

Tuyến xe buýt Quảng Trị số 02: KCN Nam Đông Hà - Bưu điện Hải Lăng


học thiết kế website


Bình luận của bạn