• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Sóc Trăng
  • Xe buýt Sóc Trăng số 03: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Trần Đề

Xe buýt Sóc Trăng số 03: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Trần Đề

Bạn nào muốn đi đến thị trấn Trần Đề thì bắt tuyến xe bus số 3 từ bến xe Trà Men của Sóc Trăng nhé!

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 03: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Trần Đề

 

Thời gian hoạt động: Trà-men (04h40 - 17h10); Trần-đề (05h30 - 18h10)

Số chuyến: 42 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 30 - 40 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Trà-men - Quốc-lộ 1A - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắg - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Lê-duẩn - Lê-hồng-Phong - Tỉnh-lộ 934 - Triệu-nương - Thị-trấn Mỹ-xuyên - xã Tài-văn - xã Viên-an - xã Viên-bình - xã Liêu-tú - Thị-trấn Lịch-hội-Thượng - xã Trung-bình - Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu - Thị-trấn Trần-đề.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Trần-đề - Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu - Tỉnh-lộ 944 - xã Trung-bình - Thị-trấn Lịch-hội-Thượng - xã Liêu-tú - xã Viên-bình - xã Viên-an - xã Tài-văn - Triệu-nương - Thị-trấn Mỹ-xuyên - Lê-hồng-Phong - Lê-duẩn - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thăng - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 03: Bến xe Trà Men - Thị Trấn Trần Đề


học thiết kế website


Bình luận của bạn