Xe buýt Sóc Trăng số 07: Bến xe Trà Men - Vĩnh Châu

Sau đây là chi tiết tuyến xe bus số 07: Bến xe Trà Men - Vĩnh Châu

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 07: Bến xe Trà Men - Vĩnh Châu

Thời gian hoạt động: Trà-men (04h20 - 17h00); Vĩnh-châu (05h30 - 18h10)

Số chuyến: 42 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 25 - 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Trà-men - Quốc-lộ 1A - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Lê-duẩn - Lê-hồng-Phong - Thị-trấn Mỹ-xuyên - Triệu-nương - Tỉnh-lộ 934 - Tỉnh-lộ 935 - xã Khánh-hòa - Thị-xã Vĩnh-châu

Lộ trình chiều về

 Thị-xã Vĩnh-châu - xã Khánh-hòa - Tỉnh-lộ 935 - Tỉnh-lộ 934 - Triệu-nương - Thị-trấn Mỹ-xuyên - Lê-hồng-Phong - Lê-duẩn - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 07: Bến xe Trà Men - Vĩnh Châu

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn