• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Sóc Trăng
  • Xe buýt Sóc Trăng số 10: Thị Trấn Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ

Xe buýt Sóc Trăng số 10: Thị Trấn Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ

Sóc Trăng mở tuyến xe buýt đi đến thành phố Cần Thơ, có chặng đường chính: Thị Trấn Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 10: Thị Trấn Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ

Thời gian hoạt động: Đại-ngãi (04h50 - 17h00); Cần-thơ (05h00 - 17h10)

Số chuyến: 32 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 40 - 50 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thị-trấn Đại-ngãi - Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu - xã Song-phụng - xã Nhơn-mỹ - xã An-lạc-Tây - xã An-lạc-Thôn - huyện Châu-thành Hậu-giang - Cầu Hưng-lợi - 30 tháng Tư - Hòa-bình - Vòng xoay UBND - Hòa-bình - 30 tháng Tư - Quốc-lộ 91B - Bến xe Cần-thơ.

Lộ trình chiều về

Bến xe Cần-thơ - Quốc-lộ 91B - 30 tháng Tư - Hòa-bình - Vòng xoay UBND - Hòa-bình - 30 tháng Tư - Cầu Hưng-lợi - Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu - huyện Châu-thành Hậu-giang - xã An-lạc-Thôn - xã An-lạc-Tây - xã Nhơn-mỹ - xã Song-phụng - Thị-trấn Đại-ngãi.

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 10: Thị Trấn Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ


học thiết kế website


Bình luận của bạn