Xe buýt Tiền Giang số 01: Mỹ Tho - Bắc Mỹ Thuận

Tuyên xe bus số 1 của Tiền Giang nối liền 2 địa điểm chính: Mỹ Tho - Bắc Mỹ Thuận

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 01: Mỹ Tho - Bắc Mỹ Thuận

Khoảng cách: 66 km

Thời gian hoạt động: 04h45 - 18h00

Số chuyến: 66 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 105 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 10 - 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Công-viên Thủ-khoa-Huân - 30 tháng Tư - Lê-lợi - Thủ-khoa-Huân - Hùng-vương - Nguyễn-Trãi - Ấp-bắc - Quốc-lộ 60 - Quốc-lộ 1A - Bến bắc Mỹ-thuận

Lộ trình chiều về

Bến bắc Mỹ-thuận - Quốc-lộ 1A - Quốc-lộ 60 - Ấp-bắc - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Thủ-khoa-Huân - Lê-lợi - 30 tháng Tư - Công-viên Thủ-khoa-Huân

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 01: Mỹ Tho - Bắc Mỹ Thuận

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn