• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tiền Giang
  • Xe buýt Tiền Giang số 08: Khu công nghiệp Trung An - Thị xã Gò Công

Xe buýt Tiền Giang số 08: Khu công nghiệp Trung An - Thị xã Gò Công

Bạn nào muốn đi đến thị xã Gò Công từ khu công nghiệp Trung An thì bắt tuyến xe buýt số 8 nhé!

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 08: Khu công nghiệp Trung An - Thị xã Gò Công

Khoảng cách: 832 km

Thời gian hoạt động: 04h45 - 17h20

Số chuyến: 26 chuyến

Thời gian chuyến: 120 phút

Giãn cách chuyến: 30 phút/ chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Tiền-giang - Ấp-bắc - Lý-Thường-Kiệt - Rạch-gầm - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Hùng-vương - Bến xe Long-an.

Lộ trình chiều về

Bến xe Long-an - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Hùng-vương - Rạch-gầm - Lý-Thường-Kiệt - Ấp-bắc - Bến xe Tiền-giang.

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 08: Khu công nghiệp Trung An - Thị xã Gò Công


học thiết kế website


Bình luận của bạn